You are here
Czy warto inwestować w polskie firmy? Bez kategorii 

Czy warto inwestować w polskie firmy?

W obliczu rosnącej globalnej niepewności ekonomicznej, polskie firmy oferują inwestorom unikalne możliwości bezpiecznego i opłacalnego lokowania kapitału. Coraz więcej inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, dostrzega potencjał inwestycyjny polskich przedsiębiorstw, które nie tylko wykazują stabilność finansową, ale także gwarantują wysokie stopy zwrotu z inwestycji.

Polscy inwestorzy wykazują rosnące zainteresowanie inwestowaniem w firmy już istniejące na rynku, posiadające znaczne aktywa materialne, często w postaci nieruchomości. Takie firmy oferują inwestorom zwroty rzędu 18-25% rocznie oraz zabezpieczają kapitał inwestora swoimi aktywami. W przeciwieństwie do startupów, gdzie ryzyko jest znacznie wyższe, inwestowanie w ustabilizowane przedsiębiorstwa daje większą pewność odzyskania zainwestowanych środków.

Start up czy ugruntowana na rynku firma?

Według eksperta Artura Orzełowskiego, twórcy Akademii Inwestora, inwestycje w polskie firmy podzielić musimy na dwa segmenty:

  • Inwestycje w start upy – obarczone wysokim ryzykiem,
  • Inwestycje w firmy istniejące na rynku – oferujące zabezpieczenie kapitału

W świadomości wielu przedsiębiorców inwestycja w polską firmę równoznaczna jest często z inwestycją w dopiero zaczynający na rynku start up. – zauważa Artur Orzełowski. Z około 700 firm, które w bieżącym roku poszukiwały finansowania, tylko 5% zostało pozytywnie zweryfikowanych do rekomendacji dla inwestorów przez analityków spółki Duoinvest.pl. Kluczowym kryterium była zdolność firmy do zabezpieczenia inwestycji za pomocą nieruchomości oraz posiadanie realnego planu biznesowego. – Inwestując w start up musimy być gotowi na poniesienie strat – start upy rzadko są w stanie zabezpieczyć swoich inwestorów. Polscy inwestorzy wciąż uczą się i edukują na temat innych, bezpieczniejszych możliwości. W przypadku dużych, stabilnych firm, inwestor może oczekiwać zabezpieczenia swojego kapitału np. w postaci należących do danego przedsiębiorstwa nieruchomości, przeważnie o wartości dwukrotnie większej niż wkład inwestora. – mówi ekspert.

Korzyści z inwestycji

Zagraniczni inwestorzy również coraz częściej zwracają uwagę na polski rynek. Brak przeszkód prawnych oraz możliwość zabezpieczenia kapitału w polskich nieruchomościach sprawia, że inwestowanie w polskie firmy staje się atrakcyjną opcją dla międzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Zarówno zagraniczni, jak i krajowi inwestorzy mogą cieszyć się unikalnymi korzyściami wynikającymi z inwestowania na polskim rynku:

  • Wysokimi stopami zwrotu – przedsiębiorstwa oferujące między 18 a 25% zysku rocznie są atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych form inwestycji/
  • Bezpieczeństwem kapitału – inwestycje zabezpieczone nieruchomościami minimalizują ryzyko straty zainwestowanych pieniędzy.
  • Wsparciem polskiej gospodarki – lokowanie kapitału w krajowych firmach wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości i konkurencyjność na rynkach zagranicznych.
  • Satysfakcją z rozwoju przedsiębiorstwa – dużą wartością dodaną jest dla inwestorów obserwowanie, jak firmy rozwijają się dzięki ich kapitałowi.

Przyszłość inwestycji w Polsce                                                                                         

Przyszłość inwestowania w polskie firmy rysuje się obiecująco. Polscy inwestorzy stopniowo edukują się w zakresie możliwości bezpiecznych inwestycji, a polskie firmy coraz lepiej przygotowują się do przyciągania kapitału poprzez odpowiednie zabezpieczenia i realne plany rozwoju. – Inwestycja w polską firmę jest de facto inwestycją, wspomaganiem całej polskiej przedsiębiorczości. Ona istnieje, potrzebuje tego kapitału, a często nie jest w stanie pozyskać go z bankowości przez skomplikowane procedury. – mówi Artur Orzełowski.

Related posts

Leave a Comment