You are here
30 lat Ekofarm w Polsce – zrównoważony rozwój i nowe inicjatywyna horyzoncie Bez kategorii 

30 lat Ekofarm w Polsce – zrównoważony rozwój i nowe inicjatywyna horyzoncie

Duńska fundacja Ekofarm, prowadząca w województwie pomorskim swoje gospodarstwo ekologiczne, świętuje w tym roku 30-lecie działalności w Polsce. Z tej okazji fundacja podsumowuje lata strategicznych działań wspierających zrównoważony rozwój terenów podmiejskich, łącząc nowoczesne potrzeby mieszkaniowe i energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem terenów i społeczności lokalnych.

Fundacja od ponad 30 lat jest zaangażowana w ekologiczne rolnictwo na Kaszubach (produkcja mleka i mięsa), w gospodarstwach w Wyczechowie (ok. 250 ha) położonych
w gminie Somonino oraz w Małkowie (ok. 69 ha) leżących w gminie Żukowo jako „Ekofarma Kaszubska”. Przez lata fundacja zrealizowała wiele projektów edukacyjnych, demonstracyjnych i badawczych, stając się wzorem dla wielu rolników w Polsce.

– Zrównoważony rozwój to drogowskaz wszystkich działań Solhverfonden, fundatora Ekofarmy – mówi Prezes Ekofarm, Knud Foldschack – Postęp w oparciu o zrównoważony rozwój, to przede wszystkim tradycja i odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, troska
o środowisko naturalne, ekonomia i bezpieczeństwo, a także dążenie do zdrowszego
i bardziej satysfakcjonującego stylu życia, opartego na lokalnej społeczności.

30 lat doświadczenia w zrównoważonym rolnictwie

Początkowo, jednym z najważniejszych celów Fundacji było przeniesienie duńskich doświadczeń w rolnictwie ekologicznym na grunt polski i wspieranie obszarów wiejskich poprzez zachowanie miejsc pracy dla pracujących w byłych państwowych gospodarstwach rolnych. Od 1992 roku Ekofarma Kaszubska jest pionierem w Polsce w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, tworzyła miejsca pracy na Kaszubach i konsekwentnie realizuje na swoim terenie projekty w takich obszarach jak rolnictwo bez stosowania nawozów sztucznych
i chemicznych środków ochrony, a obecnie również z zakresu energii odnawialnej oraz budownictwa w technologii przyjaznej dla mieszkańców i środowiska. – Z zadowoleniem mogę patrzeć na to, co udało nam się osiągnąć. Pomimo wielu wyzwań z jakimi musieliśmy się zmierzyć na przestrzeni tych lat, stworzyliśmy solidne podwaliny do dalszych działań fundacji. – podkreśla Stanisław Szyca, Dyrektor Ekofarm.

Zrównoważony rozwój wykracza poza granice pól i hodowli

W obliczu rosnących potrzeb mieszkaniowych i energetycznych, zrównoważony rozwój staje się wyzwaniem nie tylko dla rolnictwa, ale i dla terenów podmiejskich. Wymaga to podejścia, które łączy ochronę zasobów naturalnych z efektywnym wykorzystaniem przestrzeni.
– Stawiamy czoła tej sytuacji już od ponad 20 lat w Danii, a teraz także i w Polsce – mówi Knud Foldschack. – Naszym celem jest promowanie rozwiązań, które łączą komfort życia mieszkańców z szacunkiem dla  środowiska naturalnego i współpracy z lokalnymi samorządami – dodaje.

– Pamiętać warto o aspekcie ekonomicznym, czyli przede wszystkim wzroście wartości właściwie przekształcanych terenów, czego beneficjentami są od razu także obecni mieszkańcy. Myśląc o zrównoważonym rozwoju terenów podmiejskich, planowane działki pod budownictwo jednorodzinne nie powinny być zbyt małe, powinny mieć zaplanowane innowacyjne i energooszczędne źródła energii  i nie cierpieć na deficyt dostępu do dobrej drogi dojazdowej – dodaje Joanna Iwanowska-Nielsen, Członek Zarządu spółki Zrównoważone Małkowo, współpracującej z Ekofarm przy tworzeniu nowoczesnego planu miejscowego dla części Małkowa. – Jest pewne, że pojęcie „tereny podmiejskie’ zmienia swoje stricte rolnicze znaczenie z roku na rok, między innymi poprzez sprawnie poprawiającą się infrastrukturę dojazdową. Przykładem jest powstająca Obwodnica, która skróci dojazd do Trójmiasta o połowę już od 2025 roku. – podkreśla ekspertka.

Ekofarm w trzeciej dekadzie XXI wieku stawia przede wszystkim na:

  • Ekologiczne budownictwo – tworzenie harmonijnych i starannie zaplanowanych rozwiązań w przestrzeni publicznej, z wykorzystaniem energooszczędnych technologii, które zapewniają oszczędny i satysfakcjonujący styl życia.
  • Odnawialne źródła energii w skali gospodarstwa domowego – instalacja paneli słonecznych, pomp ciepła i innych rozwiązań zapewniających niezależność energetyczną, a w średnim terminie wyraźną oszczędność.
  • Wspieranie lokalnego rolnictwa i produkcja żywnościpoprzez dzielenie się doświadczeniem i praktyką.
  • Ochronę bioróżnorodności, a w tym tworzenie nowych przestrzeni rekreacyjnych dla mieszkańców gmin.
  • Współpracę z lokalnymi samorządami Żukowa i Somonina, w tym poprawa sieci dróg, ciągów pieszych i sieci ścieżek rowerowych
  • Współpracę przy tworzeniu odnawialnych źródeł energii, w tym energii wiatrowej na terenach Ekofarm w Wyczechowie.

 

Więcej informacji na: www.ekofarma.pl oraz www.ZmZm.pl

 

Related posts

Leave a Comment