You are here
Komisja Europejska nie zabroni Huawei budowy sieci 5G artykuły News 

Komisja Europejska nie zabroni Huawei budowy sieci 5G

Huawei będzie mógł budować europejską sieć 5G — tak postanowiła Komisja Europejska, która nie zamierza blokować wspomnianego procesu. Nie w sposób jednolity. Państwa członkowskie mają więc wolną rękę w kwestii decyzji o współpracy z Huawei.

Komisja Europejska
fot. Pixabay

Huawei ma na pieńku z rządem Stanów Zjednoczonych. Wielokrotne oskarżenia o szpiegostwo przemysłowe nie są do końca bezzasadne, ale nie będziemy teraz o nich rozprawiać. Fakt pozostaje faktem — Chińczycy są skłóceni z USA, przez co Amerykanie zalecają wykluczenie Huawei z procesów budowy infrastruktur komunikacyjnych, w tym sieci 5G. Mimo zaleceń USA Europa nie zdecydowała się na wprowadzenie permanentnego zakazu. Mało tego — nie pojawiła się nawet wzmianka sugerująca krajom członkowskim wprowadzenie zakazu.

Komisja Europejska stanęła po stronie Huawei… tak jakby

Bitwa, wojenka czy wojna — niezależnie od tego, jak nazwiemy konflikt technologiczny na linii Chiny — USA, utrudnia realizację budowy infrastruktury sieci 5G. Całe szczęście Komisja Europejska nie zamierza reagować przesadnie czule na sugestie Amerykanów w kwestii współpracy z Huawei. Europa wydała nawet komunikat, w którym wyjaśnia znaczenie rozwoju technologii 5G dla regionu. Wspomniany dokument skupia się również na kwestiach bezpieczeństwa tejże sieci.

Komisja Europejska zakłada, że każde państwo powinno ocenić ryzyko związane z budową sieci 5G przez Huawei we własnym zakresie. To rozsądne podejście, które daje państwom członkowskim sporą dozę swobody. Kraje, rzecz jasna, powinny wymienić się wynikami, które pozwolą podjąć indywidualne decyzje związane ze współpracą z Huawei bądź rezygnacją z niej.

Nie da się jednoznacznie stwierdzić, kto ma rację w konflikcie. Zarówno USA, jak i Chiny mają solidne argumenty, których obalenie lub potwierdzenie, nie jest rzeczą prostą. Mimo to uważam że europejski zakaz budowy sieci 5G przez Huawei nie byłby dobrą decyzją. Znacznie rozsądniej pozostawić tę kwestię do indywidualnej oceny poszczególnych państw członkowskich, na co właśnie zdecydowała się Komisja Europejska.

Źródło

Related posts

Leave a Comment